Career

Job Vacancies - Kabinburi

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน 

  ·  สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ 

  ·  ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ และดูแลการหมุนเวียนของสต็อกสินค้า 

  ·  กำหนดและวางแผนการผลิตสินค้าเบเกอรี่ ทั้งชนิดและจำนวนของสินค้า ตาม order และประมาณการยอดขาย 

  ·  จัดทำงบประมาณการดำเนินงานร้านเบเกอรี่ โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในเรี่องสภาพตลาดในปัจจุบัน 

  คุณสมบัติ 

  ·  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 

  ·  มีประสบการณ์การณ์การทำงานในสายงานเบเกอรี่อย่างน้อย 5 ปี 

  ·  สามารถทำงานเป็นกะวันเสาร์ อาทิตย์วันหยุดเทศกาลและ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น)

  ·   สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และโอนย้ายสาขาต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

  เปิดสัมภาษณ์แบบ Online สัมภาษณ์วิถีใหม่อยู่ที่ไหนก็สัมภาษณ์ได้ ในวันที่ 11 ธ.ค.63 นี้ ส่งประวัติพิจารณาได้ที่ jobs@siammakro.co.th
    
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail  jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153

line