Career

Job Vacancies - Phetchaburi

Type
Zone
Branch

Customer Development Officer (เจ้าหน้าที่พัฒนาลูกค้า)

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ออก visit ลูกค้าและเพิ่มยอดขายในกลุ่ม Horeca,Retailer  ในเขตความรับผิดชอบของสาขา
  • เพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษากลุ่มลูกค้าเดิมให้มียอดซื้อสินค้าของทางบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
  • จัดทำ Report ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดกิจกรรมเพื่อรับสมัครสมาชิกของบัตรแม็คโครประสานงานกับลูกค้าในการจัด order สินค้าเมื่อมีการสั่งของจากทางลูกค้า


  คุณสมบัติ
  • บุคลิกภาพดี ขับรถยนต์/รถจักรยายนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่และมีพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm36@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเพชรบุรี
   โทร 032-989-078 

line