Career

Job Vacancies - Pranburi

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • รับชำระค่าสินค้า , ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า , นำส่งเงินค่าสินค้าที่ได้รับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนสำส่งธนาคาร
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ในงาน Cashier จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm39@siammakro.co.th , hrs39@siammakro.co.th  หรือ jobs@siammakro.co.th ติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 032-630100 ต่อ 104,105

line