Career

Job Vacancies - Salaya

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • รับชำระค่าสินค้า , ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า , นำส่งเงินค่าสินค้าที่ได้รับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนสำส่งธนาคาร
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ในงาน Cashier จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail  hrm68@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาศาลายา Tel.034-108734 ต่อ 104,105

line