Career

Job Vacancies - Saraburi

Type
Zone
Branch

Supervisor – Fish & Seafood (หัวหน้าแผนกปลาและอาหารทะเล)

  ลักษณะงาน : 
  บริหารจัดการเรื่องยอดขายในแผนกปลาและอาหารทะเล ลดยอดสูญเสีย จัดสรรพนักงานให้เพียงพอกับยอดขายในสาขา  คุณสมบัติ
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทำร้านอาหารหรือธุรกิจให้บริการอย่างน้อย 2-3 ปี 
  • สามารถทำงานเป็นกะ, วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น)
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และโอนย้ายสาขาต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

line