Career

Job Vacancies - Lardprao

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  - เป็นผู้ช่วยให้กับ Shop Manager ในการบริหารร้านค้าที่เข้ามาเปิดบริการในพื้นที่ให้ได้ตามมาตรฐานการบริการ ความสะอาด รสชาดอาหารและกฏระเบียบของพื้นที่

  - บริหารยอดขายของร้านรวมถึงสนับสนุนและผลักดันยอดขาย

  - ควบคุมการให้บริการของพนักงาน รวมถึงควบคุมและจัดระเบียบกลุ่มมอไซค์ Delivery ที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ในการสั่งอาหารและนั่งรออาหาร

  - กระทบยอดขาย นำส่งเงินเข้าบริษัทฯ จัดทำ Report ต่างๆ

  - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  - มีประสบการณ์ในงานบริการพื้นที่เช่า หรืองานบริหารศูนย์อาหาร หรืองานในกลุ่มร้านอาหารมาก่อน

  - หากงานที่เคยผ่านมาเป็นมีลักษณะร้านอาหารและมีการให้บริการแบบ Delivery ผ่านทางแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารขอพิจารณาเป็นพิเศษ

  - สนใจด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความรู้ในด้านการสั่งอาหาร online และมี service mind สูง

  - สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ , และสามารถทำงานเป็นกะได้

   

  สามารถส่ง resume พิจารณาได้ที่ jobs@siammakro.co.th

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02-067-8153

line