Career

Job Vacancies - Srinakarin

Type
Zone
Branch

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
      1. บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลักของแม็คโคร พยายามเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งระบุ โอกาสทางการตลาด และเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดการขายให้แม็คโคร
      2. ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Key Account ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อร่วมกันพัฒนากลยุทธ์ที่ใช้เพื่อเพิ่มจำนวน การใช้จ่ายของลูกค้าและเพิ่ม loyalty ของลูกค้าที่มี่ต่อแม็คโคร
      3. บริหารงานจัดการกับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าหลักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง  Top Line และ Bottom Line (KPI คือ ยอดขาย กำไร และจำนวนบัญชี)
      4. ทำงานร่วมกับบุคคลากรต่างๆ ในสาขา เช่น SGM / CDM / ASGM / Fresh Manager / Section  Manager และ Commercial เพื่อพัฒนาและวางแผนกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าทั้งแบบปกติและแบบ เฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละราย
      5. ทำงานร่วมกับบุคคลากรต่างๆ ในสาขา เช่น SGM / CDM / ASGM เพื่อให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  และเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า
      6. ประสานงานกับทีม Commercial / Quality Assurance และทีม O2O ที่สาขา เพื่อทำให้มั่นใจว่า ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้า 
      7. ทำงานร่วมกับทีมการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงกลุ่มลูกค้า โดยลูกค้าของแม็คโครจะต้องมีความเสี่ยงเป็น ศูนย์ 
      8. ประสานงาน เตรียมความพร้อม และสนับสนุนในเรื่องของเอกสารทางกฎหมายสำหรับการทำข้อตกลง  credit sales 
      9. บริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าทั้งภายในและภายนอกเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
      10. จัดการกับปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า


  คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ / บริหาร / การตลาด / เศรษฐศาสตร์ / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-4 ปี ที่เกี่ยวกับการขาย การบริหารลูกค้าในบริษัท international หรือ multi-international 
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ / การขาย / การต่อรอง / การสื่อสาร / การบริหารจัดการเวลา และการบริหารงานโครงการ
  • ร่าเริง สามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ บริหารจัดการได้ดี มีความยืดหยุ่น และทำงานแบบยึดความสำเร็จเป็นหลัก
  • สามารถเดินทางไปทำงานในที่ต่างๆ ได้ หากมีรถส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

  เปิดสัมภาษณ์แบบ Online สัมภาษณ์วิถีใหม่อยู่ที่ไหนก็สัมภาษณ์ได้ ในวันที่ 11 ธ.ค.63 นี้ ส่งประวัติพิจารณาได้ที่ jobs@siammakro.co.th

  ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่ง resume ในรูปแบบไฟล์ Word โดยระบุข้อมูลทางการศึกษาและรูปปัจจุบันมาที่
  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 
  1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
   โทร: 02-067-8148 l แฟกซ์ 02-067-9063
  Website: www.siammakro.co.th

line