Career

Job Vacancies - Pradit Manutham

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  Assistant Store General Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสโตร์)
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  จัดการและควบคุมเกี่ยวกับสินค้าของสาขา และทำให้บรรลุเป้าหมายในงานด้านปฏิบัติการ ยอดขายและผลกำไร  ภายใต้ต้นทุนและยอดสูญเสีย ที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับที่กำหนด  รวมทั้งดูแลรับผิดขอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับหัวหน้างานทุกแผนก  รวมทั้งทำหน้าที่ ผู้จัดการที่รับผิดชอบประจำกะ (Duty Manager) และในกรณีที่ผู้จัดการประจำสาขาไม่อยู่ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาต้องปฏิบัติหน้าที่แทน ในการดูแลจัดการ และควบคุมสาขาเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย  และในขณะเดียวกันก็จะต้อง จัดการแก้ปัญหาประจำวันของสาขา

  คุณสมบัติ
  1. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บริหาร หรือฝ่ายปฏิบัติการทั่วไปในระดับบริหารจัดการ ใน Retail Business 
  3. หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  เปิดสัมภาษณ์ผ่านทาง online ในวันที่ 20-21 ม.ค. 65 นี้ สำหรับผู้ที่สนใจรบกวน add line ที่ @936punhb และลงทะเบียนฝากประวัติให้พิจารณา หากประวัติผ่านเกณ์การพิจารณาจะมีการติดต่อนัดหมายเวลาเข้าสัมภาษณ์อีกครั้ง

line