Career

Job Vacancies - Bang Kho Laem

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินสาขา

  ลักษณะงาน

  -           จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง

  -           เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน

  -           ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต่างๆภายในสาขา

  -           จัดทำบัญชีทรัยพ์สิน และงานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

   คุณสมบัติ

  -           จบปริญญาตรีด้านบัญชี

  -           มีประสบการณ์ทำบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป

  -           หากมีประสบการณ์ทำบัญชีในธุรกิจค้าปลีกมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  -           สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ 

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166  หรือ Line : @makrojob


line