Career

Job Vacancies - Fresh@Makro รามอินทรา กม.4

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  หัวหน้าส่วนบัญชีประจำสาขา 

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ตรวจสอบติดตาม การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน
    

  คุณสมบัติ 
  1.ประกาศนียบัตรหรือปริญญาตรีด้านบัญชี 
  2.ควรมีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย ปี หากเคยผ่านงานบัญชีในสาย Retail ขอพิจารณาเป็นพิเศษ 
  3.สามารถปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ได้ 
    
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail hrm350@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่แผนกบุคคลแม็คโครสาขารามอินทรา กม.โทร. 02-089-1940 ต่อ 104

line