Career

Job Vacancies - Ram Khamhang 24

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit, Training, ปฐมนิเทศ, Payroll, สวัสดิการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ HR อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • ทัศนคติดี สามารถทำงานให้บริการได้
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

line