Career

Job Vacancies - Ram Khamhang 24

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  ·         กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อการจัดส่งสินค้า

  ·         ตรวจสอบราคาสินค้ากับตลาดและคู่แข่งขันนำเสนอสินค้าด้วยหลักการ 6Rights+1 และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

  ·         ตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาใหม่และดูตลาดสินค้าที่ลูกค้านิยมใช้ที่ห้างของเราไม่มีขาย และส่งต่อข้อมูลให้กับฝ่ายจัดซื้อ

  ·         จัดเตรียมการสั่งรายการสินค้าประจำสัปดาห์ และ ให้คำแนะนำปรับเปลี่ยน หรือ ยกเลิกรายการสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติในการสั่งสินค้า

  ·         ตรวจสอบสินค้าที่มีวันหมดอายุ และ แนะนำวิธีการดูแลสินค้าเพื่อทำให้ยอดสูญเสีย และปริมาณสินค้าชำรุดลดน้อยลง เช่น การจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการระบายสินค้า

  ·         ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อผู้ผลิต เพื่อให้การจัดส่งสินค้าตรงเวลา ราคาถูกต้อง มีสินค้าเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ดี

  คุณสมบัติ

  ·         วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 

  ·         มีประสบการณ์การณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ปี

  ·         หากเคยผ่านงานในสายธุรกิจค้าปลีก หรือ modern trade จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166


line