Career

Job Vacancies - Sukhumvit 71

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • รับชำระค่าสินค้า , ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า , นำส่งเงินค่าสินค้าที่ได้รับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนสำส่งธนาคาร
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ในงาน Cashier จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm123@siammakro  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 02-0127590 ต่อ 104/105

line