Career

Job Vacancies - Bangpoo

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • ช่วยหัวหน้างานแผนกบริหารจัดการในส่วนของการบรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร
  • ดำเนินงานให้ได้มาตรฐานการรับสินค้าอยู่ในระดับสูง การหมุนเวียนสินค้าในพื้นที่ขายตามหลักการ FIFO ดูและการปรับโอนสินค้า การตกแต่งสินค้า
  • รักษาความสะอาดสต๊อกสินค้า,ชั้นวางสินค้า,และพื้นที่การทำงานให้ได้ตามข้อกำหนด GMP
  • ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาและได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้
  • ควบคุมงานเกี่ยวกับการทำลายสินค้าและการเคลียร์สินค้าตามกระบวนการ ที่กำหนดไว้

  คุณสมบัติ
  • อายุ 25 – 40 ปี
  • เพศชาย
  • การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี หากเคยทำงานในอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ ทนแรงกดดันจากลูกค้าได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm112@siammakro.co.th, hrs112@siammakro.co.th หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาบางปู  โทร 02-0170040 ต่อ 104-105 หรือ 095-8923662 คุณวรรณภา  จันทรา

line