Career

Job Vacancies - Kalasin

Type
Zone
Branch

ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (Section Manager - Fish)

    ลักษณะงาน
    • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า
    • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก
    • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาและอาหารทะเล    คุณสมบัติ
    • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
    • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่งหัวหน้างาน 
    • มีความรู้ตัวสินค้า และสามารถบริหารจัดการสินค้าเพื่อลดยอดสูญเสียได้
    • ถ้าเคยผ่านงานในธุรกิจ ค้าปลีก , modern trade , ร้านอาหาร  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ    ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail , pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th  hrm116@siammakro.co.th , hrs116@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขากาฬสินธุ์ โทร 043-014800 ต่อ  104 , 105

line