Career

Job Vacancies - Kalasin

Type
Zone
Branch

ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen)

  ลักษณะงาน

  1. มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า
  2. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก
  3. ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารแช่แข็ง

   

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์ตรงยินดีรับพิจารณากรณีไม่ใช้วุฒิ ป.ตรีเข้าสมัคร)
  2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่งหัวหน้างาน ในธุรกิจค้าปลีก หรือ Retail Business หรือธุรกิจอาหาร
  3. สามารถทำงานเป็นกะ

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail  pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th  

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร  02-067-8153

line