Career

Job Vacancies - South Pattaya

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตเบเกอรี่ในแต่ละวัน
  • ตรวจสอบ stock วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า , ผลิตสินค้าเพื่อวางจำหน่ายบริเวณจุดขาย
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 
  • รับการทำขนม , ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • หากมีพื้นฐานการทำเบเกอรี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm44@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 038-053400 #104-105

line