Career

Job Vacancies - Nathong charoen

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน 
  -  จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง 
  -  เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน 
  -  ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต่างๆภายในสาขา 
  -  จัดทำบัญชีทรัยพ์สิน , จัดเก็บค่าเช่าและบริหารสัญญาเช่าพื้นที่รวมถึงงานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย 
  -  จัดทำป้ายแสดงราคาสินค้า พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง 
    
  คุณสมบัติ 
  -  จบปริญญาตรีด้านบัญชี 
  -  มีประสบการณ์ทำบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป 
  -  หากมีประสบการณ์ทำบัญชีในธุรกิจค้าปลีกมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  -  สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ 
    
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่  jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166

line