Career

Job Vacancies - Srinakarin 2

Type
Branch

  ลักษณะงาน

  ·   - รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลให้มีสินค้าเพียงพอต่อการจำหน่าย รวมถึงบริหารหน้าร้านให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด

  ·  - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก

  ·  - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาและอาหารทะเล

  ·  - บริหารยอดสูญเสีย , ต้นทุน , กำไร รวมถึงวางแผนอัตรากำลังของแผนก

  คุณสมบัติ

  ·   - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ยินดีพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Fresh Food แต่มีคุณวุฒิไม่ถึงระดับปริญญาตรี)

  ·   - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ปีในตำแหน่งหัวหน้างาน

  ·   -มีความรู้ตัวสินค้า และสามารถบริหารจัดการสินค้าเพื่อลดยอดสูญเสียได้

  ·   - ถ้าเคยผ่านงานในธุรกิจ ค้าปลีก , modern trade , ร้านอาหาร  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   ส่งใบสมัครงาน(resume)มาได้ที่e-mail jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166 Line : @makrojob


line