Career

Job Vacancies - Phetchaburi

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • ดูแลคุณภาพและความสดใหม่ของสินค้าอยู่เสมอ  ดูแลการการผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุ  และดูแลการหมุนเวียนสต็อกสินค้าตามหลักการ FIFO
  • ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับสินค้าแผนกเนื้อสัตว์ Order ของลูกค้า,การสั่งสินค้า,การรับสินค้า และทำเอกสาร GMP/HACCP 
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก
  • จัดทำงบประมาณการดำเนินงาน โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในเรื่องสภาพตลาดในปัจจุบัน
  • ควบคุมสต็อกสินค้า และลดการสูญเสีย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  • ปวส.- ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • มีใจรักงานบริการ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm36@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเพชรบุรี โทร 032-898-078 ต่อ 105 

line