สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ทาวน์อินทาวน์

ประเภท
สาขา

2 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • จัดทำรายการรายรับ, รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง
  • เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน
  • ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และ งานเปิด   PR, PO งานต่างๆภายในสาขา
  • จัดทำบัญชีทรัยพ์สิน และงานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  • จบปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm96@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลสาขาทาวน์อินทาวน์   โทร 083-7824268

QR code