สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ละไม

ประเภท
สาขา

  • ดำเนินการคีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ OPL หรือ SuChaMa และบันทึกข้อมูลต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
  • ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆในสโตร์ ในการซ่อมบำรุงระบบ Hardware ในขั้นต้น
  • จัดพิมพ์รายงานสต็อกสินค้าให้ถูกต้อง
  • เข้าร่วมการเช็คสต็อกสินค้า
  • จัดทำป้ายราคาสินค้า และป้ายสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลาให้กับฝ่ายปฎิบัติการ
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับ ปวส.คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตรงตามสายงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • ทำงานเป็นกะได้
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น โปรแกรมMicrosoft Office


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm77@siammakro.co.th, hrs77@siammakro.co.th หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา ละไม โทร 077- 969 280 ต่อ 104

QR code