สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ละไม

ประเภท
สาขา

ตำแหน่ง รองหัวหน้าแผนกเนื้อ (Supervisor - Butchery)

  ลักษณะงาน

  1. ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกในการวางแผนการจัดเรียงสินค้าหน้าร้าน และการแก้ปัญหาต่างๆในแผนก
  2. ดูแลสต็อกสินค้า และสั่งซื้อสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  3. ควบคุมการสูญเสียของสินค้าไม่ให้เกินมารตฐานที่บริษัทกำหนด
  4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ในการสั่งซื้อสินค้า และติดตามสินค้าให้ส่งตามเวลา
  5. ให้คำแนะนำในการทำงานกับพนักงานในแผนก
  6. บริหารงานหน้าร้านให้มีความเรียบร้อย


  คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6
  2. มีประสบการณ์ทำงานตามสายงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถทำงานเป็นกะได้
  4. มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น โปรแกรมMicrosoft Office
  6. มีทักษะในการบริหารจัดการทีมที่ดี และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm77@siammakro.co.th, hrs77@siammakro.co.th หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา ละไม โทร 077- 969 280 ต่อ 104

QR code