สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ป่าตอง

ประเภท
สาขา

หัวหน้าแผนกเนื้อสัตว์ (Supervisor - Butchery)

  ลักษณะงาน
  • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก
  • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป 
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1  ปีในตำแหน่ง
  • ถ้าเคยผ่านงานในธุรกิจ ค้าปลีก , modern trade , ร้านอาหาร หรือโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ E-mail  :  hrm71@siammakro.co.th ,hrs71@siammakro.co.th
  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาป่าตอง  โทร 076- 512388 : 104 

QR code