สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เกาะสมุย

ประเภท
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ช่วยดำเนินการเรื่องการสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า โดยทำงานร่วมกับแผนกจัดซื้อส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อสรรหาวัตถุดิบท้องถิ่น
  • ดูแลและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า มาตราฐานการรับสินค้าอยู่ในระดับสูง และการนำเสนอคุณภาพของสินค้าที่ดี
  • ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการจัดการสต็อกสินค้าในคลังสินค้านั้นเป้นไปตามหลักการ FIFO 
  • ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาและได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้ 
  • ตรวจสอบความพอเพียงของสินค้า/ดำเนินการสุ่มตรวจสอบจำนวนสินค้าทุกไตรมาส และอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเหลี่ยงการเก็บสินค้าที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
  • ให้ความใส่ใจกับความต้องการ/ข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมไปถึงรักษาคุณภาพในการให้บริการให้อยู่ในระดับสูง สอนให้พนักงานรู้จักการสบตากับลูกค้าและทักทายลูกค้า ช่วยพาลูกค้าไปยังสินค้าที่ลูกค้างมองหา
  • ทำให้มั่นใจว่ามีการปฎิบัติตามกฎระเบียบเครื่องแต่งกายของบริษัท รวมทั้งตามข้อกำหนดของ GMP และมีการสวมใส่ชุดหรืออุปกรณ์ที่กำหนดเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน
  • รักษาความสะอาดสต็อกสินค้า,ชั้นวางสินค้า,และพื้นที่การทำงาน ดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GMP
  • รักษามาตราฐานของส่วนแสดงสินค้า/ส่วนนำเสนอสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานระดับสูง
  • ดำเนินการให้มั่นใจว่าได้มีการดูแลสินค้ากลุ่มเครื่องเทศที่มีวันหมดอายุระบุไว้ และหากสินค้าใกล้หมดอายุให้ติดต่อฝ่ายจัดซื้อก่อนวันหมดายุ เพื่อทำรายการส่งเสริมการขาย หรือทำสินค้าคืนต่อไป
  • ควบคุมงานเกี่ยวกับการทำลายสินค้าทิ้งและการเคลียร์สินค้าตามกระบวนการ ที่ได้กำหนดไว้  
  • บริหารและจัดการระดับการสูญเสียของสินค้าให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่วางไว้หรือน้อยกว่า


  คุณสมบัติ
  • เพศชาย – หญิง 
  • วุฒิการศึกษา ปวส  หรือ ปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย   2-4   ปี
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm31@siammakro.co.th, hrs31@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเกาะสมุย  โทร.  077 – 960140   ต่อ   104

QR code