สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - รามคำแหง 24

ประเภท
สาขา

  ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบในการควบคุมการรับสินค้าตามขั้นตอนการรับสินค้าและให้การดำเนินการถูกต้องและเที่ยงตรง จากกระบวนการจัดส่งและรับสินค้าผ่านไปยังชั้นการขายและไม่รบกวนลูกค้าในช่วงเปิดทำการของร้านค้า
  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ตรงในงาน GR ยินดีรับพิจารณาผู้สมัครที่มีวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี)
  • มีประสบการณ์งาน Good Receive , warehouse ,งานดูแลระบบ Inventory หรืองาน DC มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ทักศนะคติดี รักในการให้บริการ และมี Positive Thinking
  • สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm133@siammakro.co.th , hrs133@siammakro.co.th , หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขารามคำแหง24 โทร 085-488-4282 

QR code