สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สุขสวัสดิ์

ประเภท
สาขา

ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูลและบัญชี (Section Manager - Admin/ALC)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • กำกับดูแลเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่สรุปจากระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นยำ ตรงตามกำหนดเวลา
  • กำกับดูแลขั้นตอนการตรวจเช็คสต็อกประจำปีและการปรับสต็อก
  • กำกับดูแลสั่งการพนักงานในแผนก


  คุณสมบัติ
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
  • มีประกอบด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 5 ปี หรือผ่านงานด้านการตรวจสอบคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะในการวิเคราะห์, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และติดต่อสื่อสาร
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8153

QR code