สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สุขสวัสดิ์

ประเภท
สาขา

Staff - Admin เจ้าหน้าที่บัญชี

3 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง
  • เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน
  • ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต่างๆภายในสาขา
  • จัดทำบัญชีทรัยพ์สิน และงานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • จบปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

QR code