สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ชะอำ

ประเภท
สาขา

Assistant Food Service Store Manager

  ลักษณะงาน
  • บริหารสาขาในเรื่อง Standard ของสาขา , ยอด Sales , บริหารยอดสูญเสียของสินค้า 
  • จัดทำแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย
  • วางแผนการใช้พนักงานเให้เหมาะสม
  • จ้ดทำ report ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของงานเอกสาร การสั่งสินค้า รวมถึงด้าน GMP, HACCP
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ
  • มี Passion ของงานขายและงานบริการ ทัศนคติดี มองความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
  • ไม่ติดปัญหาการปฏิบัติงานเป็นกะ
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา หรือยินดีพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆ ถ้ามีประสบการณ์ตรงตามสายงานค้าปลีก-ค้าส่ง
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปีในสาย Retail Business , มีความรู้ด้าน Fresh Food   ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : jobs@siammakro.co.th,hrm125@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 02-067-8153 , 032-897-830 ต่อ 104,105

QR code