สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ทองหล่อ

ประเภท
สาขา

Cashier

2 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • รับชำระค่าสินค้า , ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า , นำส่งเงินค่าสินค้าที่ได้รับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งธนาคาร
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ในงาน Cashier จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 
  • มีบุคคลค้ำประกัน

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm302@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 02-0124530 ต่อ 104

QR code