สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ทองหล่อ

ประเภท
สาขา

Staff 1- Cashier

2 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบดูแลการทำรายการเงินสดซึ่งเกิดจากการปฎิบัติงานในสโตร์ ด้วยการให้บริการที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินของบริษัท


  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • สามารถเข้างานเป็นกะได้


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm302@siammakro.co.th
  หรือติดต่อคุณปวัตน์พงษ์ (โดม) สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาทองหล่อ โทร 02-012-4530 ต่อ 104 มือถือ 082-835-5869

QR code