สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - วังหิน

ประเภท
สาขา

พนักงานบัญชีและการเงินสาขาวังหิน

  ลักษณะงาน
  • จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง
  • เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน
  • ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต่างๆภายในสาขา
  • จัดทำบัญชีทรัยพ์สิน และงานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • จบ ปวส - ปริญญาตรีด้านบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ทำบัญชีในธุรกิจค้าปลีกมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrs113@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาวังหิน โทร 02-017-0050 ต่อ 104 - 105

QR code