สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ละไม

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกในการวางแผนการจัดเรียงสินค้าหน้าร้าน และการแก้ปัญหาต่างๆในแผนก
  • จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน ให้เต็มชั้นวางสินค้า 
  • ดูแลสต็อกสินค้า , ผลิตสินค้าเบเกอรี่ให้มีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี และตรวจสอบดูแลวันหมดอายุของสินค้า
  • จัดทำเอกสารปรับสต็อกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  • ตรวจสอบป้ายราคา ให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ
  • บริหารงานหน้าร้านให้มีความเรียบร้อย
  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับม.6 ขึ้นไป 
  • มีประสบการณ์ทำงานตามสายงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น โปรแกรมMicrosoft Office
  • มีทักษะในการบริหารจัดการทีมที่ดี และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm77@siammakro.co.th, hrs77@siammakro.co.th หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา ละไม โทร 077- 969 280 ต่อ 104

QR code