สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เกาะพะงัน

ประเภท
เขต
สาขา

Section Manager-Customer Development

  ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบยอดขายสินค้าของกลุ่ม HORECA ในเขตพื้นที่ขายของสาขา
  • ขยายฐานสมาชิก และเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าภายในสาขา
  • ออก visit ลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย
  • วิเคราะห์ยอดขาย รวมถึงจัดทำ Action Plan เพื่อเพิ่มยอดขาย
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์งานขายสินค้า เช่น Sales Credit , Key Account ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
  • ใช้ Excel ได้ดี (Pivot,Vookup) 
  • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153
  Line : @makrojob

QR code