สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สตูล

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • จัดเตรียมสินค้าในแผนกในแต่ละวัน
  • ตรวจสอบ stock สินค้า, ผลิตสินค้าเพื่อวางจำหน่ายบริเวณจุดขาย
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • หากมีประสบการณ์ทางธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm59@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เบอร์ 074-725475

QR code