สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ตรัง

ประเภท
เขต
สาขา

3 ตำแหน่ง

  • เพศ ช/ญ
  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถยกของหนักได้
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  • ไม่มีโรคประจำตัว
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ลักษณะงาน ตำแหน่งพนักงานจัดเรียงสินค้า
  • จัดเรียงสินค้าและเติมสินค้าหน้าร้าน ให้เต็มอยู่เสมอ
  • วันหยุด 1 วัน / สัปดาห์

QR code