สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ตรัง

ประเภท
เขต
สาขา

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศ ช/ญ
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถทำงานภาตใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
  • ไม่มีโรคประจำตัว
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ลักษณะงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
  • โทรหาลูกค้า เพื่อเสนอเชียร์ขายสินค้า
  • จัดทำเอกสารต่างๆ
  • จัดออเดอร์ของลูกค้า
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • วันหยุด 1 วัน / สัปดาห์
   
  ท่านใดสนใจตำแหน่งดังกล่าว สามารถโทรติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
  เบอร์โทรศัพท์ 075-828-038 ต่อ 104 - 105
   
  สวัสดิการที่จะได้รับ
  • เงินโบนัสประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม (กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
  • เงินสวัสดิการพนักงานที่คลอดบุตรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเบิกประกันสังคม
  • เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
  • เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา/ มารดา/ คู่สมรส/ บุตร
  • ประกันชีวิตกลุ่ม 36 เท่าของอัตราเงินเดือน และช่วยเหลือพิเศษจากบริษัทอีก 4 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
  • กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น
  • เงินค่าทำงานกะ
  • ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด สำหรับพนักงานสาขา
  • เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำรายไตรมาส สำหรับพนักงานสาขา
  • เงินรางวัลพิเศษ จากยอดขายรายเดือน
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
  • เสื้อโปโลเพื่อใส่ปฏิบัติงาน
  • ห้องอาหารพนักงานในราคาประหยัด ฯลฯ

QR code