สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ตรัง

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 1)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า
  • ตรวจสอบราคาสินค้ากับตลาดและคู่แข่งขัน, นำเสนอสินค้าด้วยหลักการ 6Rights+1 และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • ตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาใหม่และดูตลาดสินค้าที่ลูกค้านิยมใช้ที่ห้างของเราไม่มีขาย และส่งต่อข้อมูลให้กับฝ่ายจัดซื้อ
  • จัดเตรียมการสั่งรายการสินค้าประจำสัปดาห์ และ ให้คำแนะนำ, ปรับเปลี่ยน หรือ ยกเลิกรายการสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติในการสั่งสินค้า
  • ตรวจสอบสินค้าที่มีวันหมดอายุ และ แนะนำวิธีการดูแลสินค้าเพื่อทำให้ยอดสูญเสีย และปริมาณสินค้าชำรุดลดน้อยลง เช่น การจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการระบายสินค้า 
  • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ, ผู้ผลิต เพื่อให้การจัดส่งสินค้าตรงเวลา ราคาถูกต้อง มีสินค้าเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ดี
   
  สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  คุณสมบัติ 
  • เพศ : หญิง , ชาย
  • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปี ขึ้นไป

  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • วุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ และมีความระเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี