สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - มหาสารคาม

ประเภท
เขต
สาขา

พนักงานบริการลูกค้า (Staff - Customer Service )

  ลักษณะงาน
  • รับโทรศัพท์ อกกบัตรสมาชิก 
  • ดำเนินการเรื่องการคืนสินค้าและยอดสะสมรางวัล
  • ออกใบกำกับภาษี
  • รับข้อร้องเรียนของลูกค้าและรักษาสัมพันธ์อันดี


  คุณสมบัติ
  • ป.ตรี 
  • มีความละเอียดรอบคอบสูง
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดและมีความทุ่มเท
  • มีทัศนคติที่ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์และการประสานงานที่ดี
  • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm80@siammakro.co.th, hrs80@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขามหาสารคามโทร 043-022520 ต่อ104, 105

QR code