สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - มหาสารคาม

ประเภท
เขต
สาขา

หัวหน้าแผนกปลาและอาหารทะเล (Supervisor – Fish )

  ลักษณะงาน
  • จัดการสต๊อกสินค้าในคลังตามหลัก FIFO
  • รักษาความสะอาดของสต๊อกสินค้า ชั้นวางสินค้า และพื้นที่การทำงาน ตามข้อกำหนดของ GMP
  • ความคุมดำเนินการเกี่ยวกับป้ายสินค้าให้ถูกต้อง
  • บริหารและจัดการระดับการสูญเสียของสินค้าให้อยู่ในงบประมาณที่วางไว้
  • ควบคุมและมอบหมายบริหารจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกต้องและปลอดภัย


  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • มีความเป็นผู้นำ


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm80@siammakro.co.th, hrs80@siammakro.co.th หรือติดต่อ   สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขามหาสารคามโทร 043-022520 ต่อ104, 105

QR code