สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ปากช่อง

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้ช่วยจัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Supervisor Butchery)

  ลักษณะงาน

  1. วางแผนการจัดการยอดขาย และวางแผนกำลังคน
  2. ควบคุม ดูแล วางแผนการเตรียมการสต็อกสินค้าให้เพียงพอ และหลักการ FIFO
  3. ควบคุมดูแลยอดสูญเสีย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  4. พัฒนาความรู้ในเรื่องการผลิต และ หลัก GMP & HACCP
  5. ศึกษาความต้องการของลูกค้า และวางแผนการขาย เพื่อการพัฒนายอดขาย
  6. ควบคุมยอดสูญเสีย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  7. งาน อื่น ๆ ที่บริษัทมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ

  1. จบวุฒิ ม.6 ขึ้นไป 
  2. อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
  3. มีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจอาหาร ระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย  3  ปีขึ้นไป
  4. มีภาวะความเป็นผู้นำ
  5. มีความรู้ความสามารถในด้านสินค้ากลุ่ม เนื้อ หมู ไก่
  6. มีทักษะในการวางแผนทั้งในด้านการทำงานและการผลิต

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm74@siammakro.co.th, hrs74@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาปากช่อง โทร 044-008-498 ต่อ 104,105