สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เลย

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor Bakery

  ลักษณะงาน
  • ควบคุม ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย การกระจายสินค้าเบเกอร์รี่
  • ดูแลคุณภาพ ความสด ใหม่ ของสินค้า ขนมอบ
  • ดูแลผลิตภัณฑ์วันหมดอายุ การ FiFo สินค้า
  • ติดตามกระบวนการ การผลิตสินค้าเบเกอร์รี่
  • ควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขาย


  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่มีชื่อเสียง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเบเกอร์รี่  5 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอร์รี่
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีภาวะผู้นำ และบริหารทีมงานได้


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm55@siammakro.co.th, hrs55@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเลย   โทร 042-844655  ต่อ 104 ,105

QR code