สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - หนองคาย

ประเภท
เขต
สาขา

Customer Development Officer

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ออก visit ลูกค้าและเพิ่มยอดขายในกลุ่ม Horeca,Retailer  ในเขตความรับผิดชอบของสาขา
  • เพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษากลุ่มลูกค้าเดิมให้มียอดซื้อสินค้าของทางบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
  • จัดทำ Report ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดกิจกรรมเพื่อรับสมัครสมาชิกของบัตรแม็คโคร
  • ประสานงานกับลูกค้าในการจัด order สินค้าเมื่อมีการสั่งของจากทางลูกค้า  คุณสมบัติ
  • บุคลิกภาพดี ขับรถยนต์/รถจักรยายนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่และมีพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป 


  Contact : hrm48@siammakro.co.th,hrs48@siammakro.co.th
  Line@ : @makrojob
  Tel. 042-990818 ต่อ 104,105

QR code