สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - นครราชสีมา

ประเภท
เขต
สาขา

เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง
  • เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน
  • ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต่างๆภายในสาขา
  • จัดทำบัญชีทรัยพ์สิน และงานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • จบ ปวส. - ปริญญาตรีด้านบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ทำบัญชีในธุรกิจค้าปลีกมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm07@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (044) 008452-66 ต่อ 104,105

QR code