สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - นครราชสีมา

ประเภท
เขต
สาขา

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตเบเกอรี่ในแต่ละวัน
  • ตรวจสอบ stock วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า , ผลิตสินค้าเพื่อวางจำหน่ายบริเวณจุดขาย
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 
  • รักการทำขนม , มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีพื้นฐานการทำเบเกอรี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm07@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (044) 008452-66 ต่อ 104,105

QR code