สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สุรินทร์

ประเภท
เขต
สาขา

หัวหน้างานแผนกอาหารสด (Supervisor - Fish & Seafood)

  ลักษณะงาน
  • สามารถวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้า  และดำเนินการเรื่องการสั่งซื้อสินค้า ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้าได้
  • ดูแลและดำเนินการการรับสินค้าให้มีมาตรฐานอยู่ในระดับสูง และการปรับโอนสินค้า การตกแต่งสภาพสินค้า
  • ดูแลระบบการจัดการสต็อกสินค้าในคลังสินค้าเป็นไปตามหลักการ FIFO
  • รักษาความสะอาดสต็อกสินค้า ชั้นวางสินค้า และพื้นที่การทำงาน ดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตฐาน GMP
  • บริหารและจัดการระดับการสูญเสียของสินค้าให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่วงไว้หรือน้อยกว่า

  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หากเคยทำงานในอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ  สามารถทำงานเป็นทีม
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm20@siammakro.co.th, hrs20@siammakro.co.th

  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาสุรินทร์  โทร. 044-062702 ต่อ 104

QR code