สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สุรินทร์

ประเภท
เขต
สาขา

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่
  • ติดตามดูแลกระบวนการการผลิตสินค้าเบเกอรี่ ทั้งชนิดและจำนวนของสินค้า  ตาม order และประมาณการยอดขาย 
  • ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้
  • ดำเนินการให้ป้ายราคาสินค้าตรงกับตัวสินค้าที่จัดเรียง และดำเนินการขอป้ายราคาหากชำรุดเสียหายหรือมีความต้องการ
  • จัดเตรียมความพร้อมในการกระจายสินค้าให้กับลูกค้าและให้บริการลูกค้าด้วยมตารฐานที่ดี ใส่ใจในความต้องการ และข้อเรียกร้องของลูกค้า สบตากับลูกค้าและทักทายลูกค้า ช่วยพาลูกค้าไปยังสินค้าที่ลูกค้ามองหา
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Own Brand และสามารถแนะนำลูกค้าได้
  • ดูแลพื้นที่ขายและพื้นที่ผลิตให้มีความสะอาดและปลอดภัย ไม่ปล่อยให้มีสินค้าหกอยู่บนพื้น
  • ปฏิบัติตามกฏระเบียบเครื่องแต่งกายของบริษัท  และมีการสวมใส่ชุดหรืออุปกรณ์ที่กำหนดเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเมื่อจำเป็น และใช้เครื่องมือด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหากเครื่องมือมีการชำรุดเสียหาย
  • อาจจะต้องเรียนรู้การผลิตสินค้าเฉพาะอย่าง ยกตัวอย่างเช่น เบเกิล หรือ เพสตรี้


  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 20-35 ปี
  • ม.6-ป.ตรี
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี


  สนใจสมัครติดต่อ คุณอุมาพร สาพันธ์  โทร 044-062702  ต่อ 104  
  e-mail  : hrm20@siammakro.co.th

QR code