สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ร้อยเอ็ด

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ดูแลรับผิดชอบงานในการรับและกระจายข้อมูล เช่น Email, Fax, จดหมาย ให้กับแผนกต่างๆ จัดระเบียบแฟ้มเอกสาร จัดทำรายงาน จัดเตรียมเอกสารประชุมทำรายงานการประชุม ช่วยเหลือ SGM ในการพิมพ์งานและการใช้งานคอมพิวเตอร์ ช่วยติดตามงานจากแผนกต่างๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก SGM
  คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีด้านเลขานุการ หรือสาขาคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี
  • มีความสามารถในการฟังและจดจำได้ดี
  • สามารถบริหารเวลาและมีความละเอียดในการทำงาน
  • มีไหวพริบดี
  • มีความซื่อสัตย์ และเก็บความลับได้


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm28@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลสาขาร้อยเอ็ด

QR code