สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - บุรีรัมย์

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ให้บริการลกูค้าด้วยความเป็นมิตรและรวดเร็ว และ ถูกต้องแม่นยำ
  • จัดเก็บเงิน และหากมีการทอนเงินให้กล่าวแจ้งจํานวนเงินทีทําการทอนให้ลูกค้าอย่างชัดเจน 
  • ดูเเลไม่ให้คิวของลูกค้าในการรอชําระค่าสินค้ายาวเกิน 3 คิว
  • รับผิดชอบในการแลกเงินทอนกับจุดแลกเงินทอนให้พอเพียงต่อการขาย และไม่มีการแลกเงินระหว่าง แคชเชียร์ที่ Till ด้วยกันโดยเดด็ขาด


  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 20-35 ปี
  • ม.6-ป.ตรี
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี
  • มีคนค้ำประกัน  สนใจสมัครติดต่อ คุณสากล โกยรัมย์  โทร 044-111600  ต่อ 104  , 095-617-0954
  e-mail  : hrm32@siammakro.co.th

QR code