สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - บุรีรัมย์

ประเภท
เขต
สาขา

Section Manager - Fruit & Vegetable

  ลักษณะงาน
  • ควบคุมและมอบหมายงานในการเตรียมสั่งซื้อสินค้า
  • ตรวจสอบ ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา คุณภาพ อุณภูมิที่ถูกต้องตามที่กำหนด
  • บริหารจัดการยอดสูญเสียของสินค้าให้อยู่ในงบประมาณที่วางไว้
  • ควบคุมและมอบหมายงานเกี่ยวกับการเช็คสต็อคสินค้า
  • จัดตารางการทำงานของพนักงานในแผนก


  คุณสมบัติ
  • เพศ //หญิง อายุ 28-35 ปี จบการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งหัวหน้างาน
  • สามารถทำงานเป็นกะ วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดเทศกาลได้
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm32@siammakro.co.th, hrs32@siammakro.co.th หรือติดต่อ  สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาบุรีรัมย์ โทร 044-690-300-315ต่อ 104,105

QR code