สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ชัยภูมิ

ประเภท
เขต
สาขา

หัวหน้าแผนกอาหารทะเล ( Supervisor Fish )

  ลักษณะงาน
  • ช่วยดำเนินการเรื่องการเตรียมสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า
  • ควบคุมและสั่งการเพื่อให้มั่นใจว่า มีการจัดเรียงสินค้าที่ดีตามมาตรฐาน รวมทั้งสินค้ามีสภาพที่ดี ดูแลการขายสินค้าที่มีวันหมดอายุระบุไว้ และการหมุนเวียนของสินค้าในพื้นที่ขายตามหลัก FIFO
  • ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการจัดการสต๊อกสินค้าในคลังสินค้านั้นเป็นไปตามหลัก FIFO
  • ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาและได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้
  • ตรวจสอบความเพียงพอของสินค้า/ดำเนินการสุ่มตรวจสอบจำนวนสินค้าทุกไตรมาสและอย่างต่อเนื่อง
  • ให้ความใส่ใจกับความต้องการ/ข้อเรียกร้องของลูกค้า รวมไปถึงรักษาคุณภาพในการให้บริการให้อยู่ในระดับสูง 
  • ทำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบเครื่องแต่งกายของบริษัท รวมทั้งตามข้อกำหนดของ GMP
  • บริหารและจัดการระดับการสูญเสียของสินค้าให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่วางไว้หรือน้อยกว่า


  คุณสมบัติ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หากเคยทำงานในอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์
  • มีความเป็นผู้นำ
  • ละเอียด รอบคอบ ยืดหยุ่น ทำงานเป็นทีม กล้าตัดสินใจ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดี


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm37@siammakro.co.th, hrs37@siammakro.co.th หรือติดต่อ  สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาชัยภูมิ โทร 044-101168 ต่อ 104 , 105

QR code