สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ลำปาง

ประเภท
เขต
สาขา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ออก visit ลูกค้าและเพิ่มยอดขายในกลุ่ม Horeca, Retailer, Service  ในเขตความรับผิดชอบของสาขา
  • เพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษากลุ่มลูกค้าเดิมให้มียอดซื้อสินค้าของทางบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
  • จัดทำ Report ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดกิจกรรมเพื่อรับสมัครสมาชิกของบัตรแม็คโคร
  • ประสานงานกับลูกค้าในการจัด order สินค้าเมื่อมีการสั่งของจากทางลูกค้า

  คุณสมบัติ
  • บุคลิกภาพดี ขับรถยนต์/รถจักรยายนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่และมีพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานการตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป 
  Contact : hrm52@siammakro.co.th,hrs52@siammakro.co.th
  Line@ : @makrojob
  Tel. 054-230111 ต่อ 104,105

QR code