สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เชียงใหม่

ประเภท
เขต
สาขา

Pharmacist

  ลักษณะงาน

  1. ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนร้านขายยา ที่ขออนุญาต ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
  2. ประจำที่ ณ สถานที่ขายยา ตลอดเวลาเปิดทำการ
  3. ควบคุมและให้คำแนะนำหัวหน้าพนักงานร้านยาในการแยกเก็บยา ฉลากยา และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไข
  4. ควบคุมการทำบัญชียา การขายส่งยาแผนปัจจุบัน ให้คำปรึกษาให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านยา
  5. ประสานงานกับจัดซื้อเพื่อรับทราบเงื่อนไขทางการค้าบางรายการตามที่ลูกค้าต้องการ
  6. ตรวจสอบเอกสารการตรวจสินค้าอย่างถูกต้อง ใบสั่งซื้อสินค้า ป้ายระบุต่างๆให้ชัดเจน
  7. ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาแก่พนักงานในการจัดเรียงสินค้า ให้เป็นไปตามกำหนด
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์และมีใบประกอบโรคศิลป์ตาม มาตรา 21
  2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm06@siammakro.co.th, hrs06@siammakro.co.th 

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา เชียงใหม่ โทร.  052-003-600 ต่อ 104,105