สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เชียงใหม่

ประเภท
เขต
สาขา

2 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • บริการลูกค้าด้วยมาตราฐานสูงสุดให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้
  • รับโทรศัพท์ลูกค้าด้วยความใส่ใจและเป็นมิตร ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนาน
  • ติดตามดูแลรับสมัครบัตรสมาชิก และออกบัตรสามาชิกใหม่ให้กับลูกค้า แก้ปัญหาเรื่องบัตรสมาชิกให้กับลูกค้า
  • รับข้อร้องเรียน รับเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้า 
  • ออกใบกำกับภาษี
  • ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย/รับฝากกระเป๋า

  คุณสมบัติ 
  • ใจรักงานบริการ
  • มีความยืดหยุ่น/กล้าตัดสินใจ
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์
  • สามารถใช้ภาษาจีนได้


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm06@siammakro.co.th, hrs06@siammakro.co.th 
  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา เชียงใหม่ 1 โทร.  052-003-600 ต่อ 104,105

QR code