สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เชียงราย

ประเภท
เขต
สาขา

  รายละเอียดงาน 
  • จัดทำแผน PM งานระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร,เครื่องกล,ระบบบำบัด,ระบบแอร์,เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน อุปกรณ์ต่างๆ และงาน facility ภายในสาขา รวมถึงจัดทำงบประมาณการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับปริมาณงาน
  • ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในบริเวณสาขาให้มีความเรียบร้อย
  • ทำแผนงานป้องกันความเสียหายจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขาเพื่อลดต้นทุนงานซ่อมบำรุง
  • ดูแลจัดทำแผนอบรมดับเพลิง,งานต่อใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงดูแล รปภ.,แม่บ้าน,ระบบ CCTV และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  คุณสมบัติ
  • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป


  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • จบการศึกษาในสาขาไฟฟ้า.เครื่องกล,อิเล็กทรานิกส์
  • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ทัศนะคติดี รักในการให้บริการ และมี Positive Thinking
  • สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

QR code